Ouderschapscoalitie

De OuderschapsCoalitie zet zich in om binnen afzienbare tijd tot een goede meerouderschapsregeling te komen. Deze regeling moet het het gezin van de 21ste eeuw de juridische basis geven die het verdient. Ten onrechte wordt nu vaak gedacht dat de rechten van stiefouders, lgbt ouders en wensouders al goed geregeld zijn in Nederland.

Ons doel is om de voorstellen zoals gedaan door de Staatscommissie herijking ouderschap, snel om te zetten in wetgeving waarbij aanvullend onderzoek op ambtelijk niveau moet worden uitgevoerd.

Reactie achterlaten