Waar staan we nu?

Na het regeerakkoord, de beëdiging, bordesscene, regeringsverklaring en het debat gaat de nieuwe regering en Tweede Kamer vanaf nu echt aan de slag met de nieuwe koers. Daarom is nu het moment om hen te herinneren aan onze wens en de kracht van onze groep.

We duiken er even in!

In augustus lekte het bericht uit dat de kwestie meerouderschap aan de onderhandelingstafel op de lange baan zou worden geschoven. We vroegen jou daarom om samen met ons de petitie te ondertekenen die de onderhandelaars opriep om niet te dralen met een goede regeling voor meerouderschap. Dat heb je samen met meer dan 3500 anderen gedaan. Geweldig!

Twee maanden later lag het regeerakkoord er. Dit is de tekst die over de kwestie is in het regeerakkoord staat:

“De staatscommissie herijking ouderschap heeft aanbevelingen gedaan op het terrein van juridisch meer-ouderschap, gezag en draagmoederschap. De onderzoeken zoals aanbevolen door de staatscommissie zullen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder meer om de fiscale consequenties, nationaliteitsrecht, vreemdelingenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichtingen en naamrecht. Het is vervolgens aan kabinet en Kamer om te bezien op welke wijze daaraan een vervolg moet worden gegeven. Bij wetgeving die hieruit volgt is het belang van het kind leidend. (..) Er wordt nader onderzoek verricht naar een verdere herijking van het familierecht. Daarbij gaat het onder meer om adoptie, echtscheiding, alimentatie en de positie van grootouders. Ook hierbij is het belang van het kind leidend.”

 

Een hele lap tekst, maar wat staat er nou eigenlijk? Komt het nu goed of niet?

De kwestie meervoudig ouderschap is niet afgeschoten door het kabinet. Dat zou je – met twee christelijke partijen – al een overwinning kunnen noemen. De modernisering van het familierecht is een zogenaamde ‘vrije kwestie’ – dat betekent dat de coalitiepartijen niet gebonden zijn aan een specifieke uitkomst van deze onderzoeken. Elke partij mag haar standpunt dus zelf bepalen. Het lijkt erop dat er in de nieuwe Tweede Kamer weer een meerderheid voor te vinden zal zijn, dus dat is mooi!

Over de onderzoeken: ook wij zijn groot voorstander van het netjes uitzoeken hoe we dit precies in de wetboeken gaan vastleggen. Maar we moeten goed opletten dat dit op ambtelijk (technisch) niveau gebeurd. Uit dit onderzoek moet een aanbeveling komen hoe het e.e.a. in een wet kan worden vervat. Dan kunnen partijen in de Tweede Kamer hiermee aan de slag. Het onderzoek moet niet eerst gebeuren door een (politieke) commissie die alles op de lange baan kan schuiven en/of het werk van de staatscommissie nog eens dunnetjes gaat overdoen.

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de herijking van het familierecht en kan haar/zijn ambtenaren hiertoe opdracht geven. In het vorige kabinet was VVD-minister van der Steur al van plan om de aanbevelingen van de staatscommissie te volgen en dit proces in gang te zetten. In het kabinet Rutte III is er wederom een minister van liberale huize verantwoordelijk voor familierecht: Sander Dekker. Hij heeft de titel ‘minister van Rechtsbescherming’ meegekregen. Dit vinden wij heel passend.

Wij moeten de verantwoordelijke minister – en Tweede Kamerleden – oproepen om snel werk van te maken van meervoudig ouderschap. Door de verkiezingen en formatie is er al meer dan een jaar niks gebeurd aan dit onderwerp. Al die tijd zitten regenbooggezinnen en samengestelde gezinnen in onzekerheid.

Wij willen binnenkort op een leuke en positieve manier jullie handtekeningen aanbieden aan minister Dekker en de verantwoordelijke kamerleden. Daar hebben we jullie hulp hard bij nodig.

Deel je verhaal

We willen naast de handtekeningen graag jullie verhalen aanbieden. Waarom hebben jullie de petitie ondertekend? Ben of ken je iemand die last heeft van de onduidelijke juridische status van meerouderschap? Laat zelf je verhaal achter via deze link of vraag anderen hun verhaal te delen

Help mee

Willen jullie mee om de handtekeningen aan te bieden of op een andere manier meehelpen? Dan kun je ons hier ook een berichtje sturen!